CRAZY SPRING

 
CRAZY SPRING
Elegant Magazine
 

Model: Alessia Pasetti, Make-up:Ingrid Bryan, Styling: Anna Vaglia